Twello,  mei 2018

Laatste wijziging: 27 juli 2019

 

Privacyverklaring RepairCom

RepairCom is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van RepairCom.

Deze bijlage Verwerkersovereenkomst geldt als een overeenkomst tussen de klant en RepairCom zoals bedoeld in artikel 28(1) AVG.

Bedrijfsnaam: RepairCom

Adres: Hietweideweg 59

7391 RA Twello

Tel: 0638656708

Web :  www.repaircom.nl

E-mail: info@repaircom.nl

KvK:    67036015

 

Wanneer treed deze privacy overeenkomst in werking?

Deze privacy overeenkomst zal in werking treden op 25 mei 2018 en daarmee vervallen per direct de eerder gepubliceerde Privacy Verklaringen.

Akkoord of weigering van deze Privacy Overeenkomst

Wij vernemen graag of u akkoord gaat met deze nieuwe overeenkomst.

Indien wij niet vóór 1 juni 2018 a.s. een schriftelijke reactie van u hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RepairCom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en /of achternaam (bij bedrijven valt hier ook de bedrijfsnaam onder) *
 • Adresgegevens*
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres*
 • IBAN*
 • KVK nummer (enkel van toepassing op bedrijven)*
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw surfgedrag via Google Analytics

* Deze gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de uitvoering en facturering van onze werkzaamheden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@repaircom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RepairCom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • RepairCom analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • RepairCom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • RepairCom slaat (eventuele) inloggegevens op, zodat zij de werkzaamheden kan uitvoeren. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van website / webshop werkzaamheden. Deze gegevens worden in de meeste gevallen opgeslagen om u zo goed / snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

RepairCom neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RepairCom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Bewaartermijn: Reden:
Back-ups 1 maand Zodat de klant er zeker van is dat alle gegevens naar behoren zijn overgezet.Binnen deze maand kan de klant nog beroep doen op zijn/haar gegevens.
Inloggegevens Zolang hij/zij klant is bij RepairCom. Wij bewaren deze gegevens gedurende de tijd dat u klant bij ons bent, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Wilt u opzeggen? Dan is een schriftelijke bevestiging vereist. Dit kan worden gedaan via e-mail of telefonisch. Om de klant zo goed/snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Persoonsgegevens Zolang hij/zij klant is bij RepairCom Wij bewaren deze gegevens gedurende de tijd dat u klant bij ons bent. Wilt u opzeggen? Dan is een schriftelijke bevestiging vereist. Dit kan worden gedaan via e-mail of telefonisch. Voor facturatie, contact.
Cookies 1 maand, waarna opnieuw akkoord moet worden gegeven. Om onze website te verbeteren en statistieken bij te houden

Naam, contactgegevens, facturatiegegevens en betaalgegevens worden 7 jaar bewaart na het beëindigen van de samenwerking tussen RepairCom en de klant. Alle overige gegevens worden verwijderd met directe ingang na het stoppen van de samenwerking tussen RepairCom en de klant. Hiervoor is een schriftelijke beëindiging vereist. Dit kan via per mail of telefonisch. U ontvangt van ons binnen 14 werkdagen een bevestiging van het verwijderen van de gegevens.

RepairCom kan de naam en contactgegevens van de klant opslaan, ook als deze niet direct klant is bij RepairCom.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de informatie die nodig is om een offerte op te stellen of om te reageren op een e-mail.

Deze gegevens hebben geen standaard bewaartermijn.

Het kan ook voorkomen dat de klant zelf zijn/haar gegevens met RepairCom deelt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van het contactformulier, het afsprakenformulier  of de Zopim Live Chat op de website van RepairCom.

Digitale mediums die bij ons in bezit zijn (denk hierbij aan een harde schijf, SD kaart) worden na 30 dagen definitief vernietigd. Op deze manier is het voor derden niet mogelijk om gegevens terug te halen of in bezit te krijgen.

Bestaande back-ups op onze servers worden na 1 maand verwijderd vanaf de aanmaakdatum.

Waar worden deze gegevens gebruikt

Naam Gegevens Toegang Rechten Beveiliging Bewaartermijn
QUAIO Naam, contactgegevens, (evt.)logingegevens, klantenhistorie, onderhoudscontract, hostinggegevens RepairCom en klant Om alle klantinformatie op een centrale plek op te slaan. RepairCom kan de klant zo snel mogelijk van dienst zijn E-mailadres en wachtwoord, SSL certificaat en eigen beheer Bewaard voor zolang nodig
Lokale NAS (netwerkschijf) Back-ups Alleen RepairCom Centrale plek voor back-ups van klanten Gebruikersnaam, wachtwoord, 2-factor authenticatie Back-ups worden max. 1 maand bewaard
SnelStart (online administratie)  Naam, contactgegevens, IBAN, klantenhistorie, facturen, KvK nummer Alleen RepairCom Boekhouding, administratie E-mailadres en wachtwoord, SSL certificaat Zolang u klant bent bij RepairCom. Facturen worden bewaard om aan de fiscale bewaarplicht te voldoen (7 jaar)
Google G Suite Naam, contactgegevens, onderhoudscontracten, offertes, documenten Alleen RepairCom Om contact te leggen met de klant E-mailadres, wachtwoord, 2-factor authenticatie Bewaard voor zolang nodig
WhatsApp Chats, Media Alleen RepairCom Om contact te leggen met de klant Telefoonnummer, 2-factor authenticatie Bewaard voor zolang nodig
Website IP adres, besturingssysteem, browser, land, zoekwoord en en eventuele verwijzende URL Google, RepairCom Om onze website te verbeteren en het verkeer van de website te monitoren E-mailadres, wachtwoord, 2-factor authenticatie, SSL certificaat 1 maand
DSD Europe Naam, softwarelicenties DSD Europe, RepairCom Om softwarelicenties aan te kunnen bieden en te beheren E-mailadres en wachtwoord, SSL certificaat Bewaard voor zolang nodig
Urenregistratie Naam Alleen RepairCom Om de urenregistratie bij te kunnen houden Gebruikersnaam, wachtwoord en SSL certificaat Bewaard voor zolang nodig
Knab IBAN, tenaamstelling en transacties Alleen RepairCom Boekhouding, administratie Gebruikersnaam en wachtwoord, SSL certificaat Geen termijn

Delen van persoonsgegevens met derden

RepairCom deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RepairCom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt RepairCom uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Welke gegevens Soort bedrijf/instantie Naam bedrijf/instantie Wat wordt er gedeeld Doel
Naam, adres, telefoonnummer, emailadres, IBAN Boekhoudingsprogramma SnelStart (NL) Naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN Boekhouding
Naam Licentiebeheerder DSD Europe (NL) Naam Het kunnen leveren van digitale software licenties aan de klant
Websites en e-mail van RepairCom Webhoster TransIP Websites en de back-ups hiervan, e-mail van RepairCom, Supportcenter Het hosten van de websites en e-mail van RepairCom en het verzorgen van de SSL certificaten

 

Apparatuur welke u bij RepairCom heeft achtergelaten

Alle apparatuur, welke u bij RepairCom heeft achtergelaten voor onderdelen, wordt na 1 maand vernietigd.

Enkel onderdelen (m.u.v. opslagmediums) worden bewaard voor later gebruik.

Na deze maand kunt u geen beroep meer doen op uw apparatuur.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RepairCom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Deze worden 1 maand bewaard. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. RepairCom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Tevens wordt alle informatie, die u verstuurd via onze website, versleuteld verstuurd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het contactformulier en het afsprakenformulier.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. RepairCom maakt gebruik van Cookies door: Google (Analytische Cookies om zo onze website te kunnen verbeteren) , Google (voor het weergeven van de door de klant gegeven reviews en de Google Maps integratie).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RepairCom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@repaircom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. RepairCom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

U heeft altijd recht om een overzicht te ontvangen van de gegevens die RepairCom van u bewaard.

Als u een overzicht wilt ontvangen van uw gegevens vragen wij u dit schriftelijk aan te geven. Dit kan per e-mail of per post.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RepairCom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan 2-factor authenticatiemethoden en een beveiligde verbinding (HTTPS). Dankzij het SSL certificaat op onze website weet u zeker dat er tijdens het invullen en versturen van uw gegevens niemand meekijkt. Dit kunt u controleren door te kijken naar het groene slotje aan de linkerkant van de adresbalk. De verbinding met ons boekhoudprogramma en alle andere verbindingen worden uitsluitend gebruikt met een SSL certificaat. Ook alle e-mails die worden verzonden en ontvangen worden met een beveiligde verbinding versleutelt. Hiervoor wordt uitsluitend gebruikt gemaakt van de betrouwbare Google servers. De werkstations, het netwerk en alle andere apparaten waarop deze gegevens worden verwerkt zijn adequaat beveiligd en geüpdatet. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of stuur een e-mail naar privacy@repaircom.nl.

Bent u verplicht om alle informatie met RepairCom te delen?

Gegevens die nodig zijn voor facturatie; naam, contact- en betaalgegevens en eventuele logingegevens (wanneer van toepassing) acht RepairCom nodig en zijn dus verplicht voor een juiste en correcte samenwerking.

Contracten, inloggegevens, worden alleen verzameld op het moment dat een dienst gebruikt wordt waar dit aan verbonden ligt. Licenties afgenomen bij RepairCom worden opgeslagen zolang u klant bent ter referentie en back-up. Eigen licenties, inloggegevens en wachtwoorden bent u nooit verplicht om te delen met RepairCom.

Reviews welke zijn geplaatst op Google, Trustpilot of Facebook zijn door de klant zelf gedeeld.

Reviews welke zijn geplaatst op Google worden ook getoond op de website van RepairCom als referentie voor bezoekers van deze website.

RepairCom kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Wel is het mogelijk om bij RepairCom een verzoek in te dienen om de review te laten verwijderen van onze website.

Autoriteit Persoonsgegevens

Een datalek wordt altijd gemeld bij u als klant en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit gebeurd in alle gevallen binnen 72 uur.

Wij hebben deze privacyverklaring met dezelfde zorgvuldigheid samengesteld zoals wij ook met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht er desondanks toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn of heeft u nog vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op.