Twello,  mei 2019

Laatste wijziging: 27 oktober 2019

Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RepairCom en Opdrachtgever (hierna te noemen klant) waarop RepairCom deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Privacy

Door een dienst af te nemen, een product te kopen, het contactformulier te gebruiken, of een afspraak te maken gaat u akkoord met ons Privacybeleid.

Offertes

Alle offertes aangeboden door RepairCom, hebben een geldigheidsduur van 5 dagen na offertedatum.

Na deze geldigheidsduur zal de offerte komen te vervallen, en is het mogelijk dat er andere tarieven voor de producten gelden.

Garantie

Op alle door RepairCom geleverde diensten geldt een garantie van 2 weken.

Binnen deze 2 weken kunt u beroep op RepairCom doen.

RepairCom geeft enkel garantie op hardware diensten en niet op software.

Na dit termijn is RepairCom niet aansprakelijk voor schade aan apparaten.

Op alle door RepairCom geleverde gebruikte producten geldt 3 maanden hardware garantie.

Op alle door RepairCom nieuw geleverde producten geldt de fabrieksgarantie / leveranciersgarantie.

Back-up

De klant dient zelf in het bezit te zijn van een back-up van zijn/haar systeem.

RepairCom is niet aansprakelijk voor verlies van data.

Heeft de klant een defect apparaat bij RepairCom achtergelaten voor onderdelen?

Dan zal RepairCom de harde schijf, met daarop de gegevens van de klant, na 30 dagen vernietigen.

Mocht de klant nog data op de harde schijf hebben staan, welke hij/zij graag bewaard wilt hebben, dan kan hij/zij daar binnen deze 30 dagen beroep op doen.

Tarieven

Alle getoonde tarieven gepubliceerd op de website, folders, flyers en andere materialen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Wijzigingen in prijs evenals zet-en drukfouten voorbehouden.

Op alle diensten en producten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Betaling

Betaling mag worden voldaan tot 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

Betalingswijzen

RepairCom biedt de volgende betalingswijzen: contante betaling en bankoverschrijving.

Levering

De levertijd van producten, geleverd door RepairCom, zal van tevoren vermeld worden aan de klant. Mocht de levertijd wijzigen, dan zal RepairCom de klant hier tijdig over informeren.

Privacy

RepairCom zal nooit gegevens van de klant (adresgegevens, IBAN, telefoonnummer etc.) doorgeven aan derden. Deze informatie is enkel voor eigen administratie om alle contactgegevens zo volledig mogelijk te houden.

Back-ups worden gedurende 30 dagen bewaard, alvorens ze worden verwijderd.

Mocht de klant nog data in de back-up hebben staan, welke hij/zij graag bewaard wilt hebben, dan kan hij/zij daar binnen deze 30 dagen beroep op doen.

RepairCom is als ondernemer wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Licenties

RepairCom zal altijd een officiële licentie leveren aan de klant. Bij aanschaf van een door RepairCom geleverde licentie, krijgt de klant tevens een officieel certificaat. Dit is tevens een bewijs dat de door RepairCom geleverde software legitiem is.

RepairCom is niet aansprakelijk voor het gebruik van illegale software op het apparaat van de klant.

RepairCom zal nooit gebruik maken van illegale software en/of leveren, hiervoor ondersteuning bieden of de klant hier advies in geven.

RepairCom is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van niet legitieme software op het apparaat van de klant.

Onderhoudscontracten

Het contract treed pas in werking op het moment dat de betaling van de bijbehorende factuur is voldaan.

Bij opzegging van het contract, dient dit minstens 1 maand voor de einddatum van het contract te worden gemeld aan RepairCom.

Enkel volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.

RepairCom behoudt zich het recht om het onderhoudscontract op elk moment te ontbinden met de klant.